[www.DJ-DEA.net]
[www.DJ-DEA.net]

The copyright of music tunes and compilations, graphics and text, published on this website (dj-dea.net and dj-dae.net) are the property of DJ D.E.A. (Dariusz Zielonka). Copying and/or modifying the content of the website, including text, graphics and audio recordings (.mp3) to other websites, requires an appropriate, explicit permission of the copyright holder. The same applies to public playback or commercial exploitation of content available on the website, including especially music tunes and compilations that are the property of DJ D.E.A.

For any questions, please write at dj-dea@dj-dea.net.

Prawa autorskie do utworów oraz opracowań muzycznych, grafiki i tekstu, publikowanych na tej stronie (dj-dea.net oraz dj-dae.net) są własnością DJ D.E.A. (Dariusz Zielonka). Kopiowanie i/lub modyfikowanie treści strony, w tym tekstu, grafiki oraz nagrań dźwiękowych (.mp3) na inne strony internetowe, wymaga uzyskania odpowiedniej, wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. To samo dotyczy publicznego odtwarzania, bądź komercyjnego wykorzystania udostępnionych na stronie treści, m.in. utworów/opracowań muzycznych, będących własnością DJ D.E.A.

W razie pytań, pisz na dj-dea@dj-dea.net.

USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

źródło/source: https://sejm.gov.pl/

 

Copyright by DJ D.E.A.

Biblioteka Narodowa DJ D.E.A.

© Copyright 2002-2024 by DJ D.E.A. - Dariusz Zielonka. All rights reserved.